Een overzicht van onze zoekacties geeft aan dat we ruim 50 zoekacties hebben uitgevoerd waarvan er 12 personen terug zijn gevonden door of door toedoen van onze organisatie. Dit geeft aan dat we op de goede weg zijn met uitbreiding van onze technologie en kennis op digitaal gebied. We hebben de juiste mensen, we hebben de middelen, we hebben de kennis!!

We willen geen show, laten we dat voorop stellen. We willen resultaten!!

Onze kracht ligt hem niet in de hoeveelheid aanwezige leden, onze kracht zit hem in het flexibel omgaan met de situatie, juiste communicatie, juiste planning en de juiste uitvoering. Informatie over de vermiste persoon is daarbij een pré en vaak onderschat. Daarbij is bij ons een onderzoeksteam in het leven geroepen. Onder leiding van de Hoofd-Coördinator probeert dat team alle voor deze cases noodzakelijke en dus belangrijke informatie boven water te krijgen.

We hebben een aantal heel goede partners welke ons bijstaan en ondersteunen in echt grote cases zoals afgelopen jaren er een heel aantal van zijn geweest. Dan praten we over echt grote communicatiewagens, sonarboten, kottervloot, geavanceerde drones etc etc. Bijzondere bedrijven en bijzondere mensen dus!


De familie kan bij ons een vermissing melden via het alarmnummer 0800-4444112.

We zijn gehouden aan een heel pakket aan regelgevingen en geheimhoudingen, handelen daar dan ook naar. We zijn een geuniformeerde organisatie en kunnen ons al zodanig ook legitimeren.

We zijn er voor u!