De organisatie

Dankzij de vele ervaringen op het water hebben we een goed doordachte sonarboot kunnen laten bouwen en van alle technische snufjes voorzien. Tevens is deze dusdanig ingericht dat er ook veilig met zoekhonden op het water kan worden gezocht.
Wij doen dit werk geheel belangeloos en zonder enige vorm van vergoeding, zijn professioneel snel inzetbaar.
Dankzij sponsoring en giften kunnen we ons werk blijven doen. Apparatuur moet echter onderhouden worden. Ook zijn er updates van apparatuur nodig om het werk verantwoord te kunnen blijven doen.
Uw hulp is dus niet weg te denken in een organisatie als de onze.
  • JUM_fc_slogan
  • JUM_fc_slogan
  • JUM_fc_slogan

SARNederland is een multifunctionele professionele organisatie en beheerst de techniek om aan de hand van de juiste informatie, juiste communicatie en perfecte samenwerking vermiste personen terug te kunnen vinden. Sar Nederland is dus een efficiënt inzetmiddel die op professionele en gestructureerde wijze gebieden kan doorzoeken.

Onze teamleiders zijn getraind om tijdens zoekactie’s ook grote groepen vrijwilligers te kunnen coördineren en aan te kunnen sturen.

  • Samen met onze partner 112-water Sneek en Reddingsbrigade Drachten kunnen we wateren doorzoeken met meerdere sonarboten.
  • Vanuit de lucht kunnen we gebruik maken van ons eigen professionele Drone-team en daarbij eventueel een beroep te doen op onze partner Jan Wiersma van Vliegend.nl
  • Grote mogelijkheden om een heel gebied op een bijzonder efficiënte manier in beeld te kunnen brengen krijgen waarbij we gebruik kunnen maken van de geavanceerde communicatiewagen van Securitybedrijf Hans Nieuwenhuis uit Drachten.
  • In voorkomende gevallen werken we ook samen met onze partner Bles en van Rijs Recherche. Bles en van Rijs Recherche is ontstaan uit enthousiasme en uit voorliefde voor de strijd tegen het onrecht. In 2020 kreeg Bles en van Rijs Recherche zijn vergunning van het Ministerie van Justitie en Veiligheid om een rechtmatig recherchebedrijf op te starten.

Onze ondersteuning bestaat uit getrainde en gedisciplineerde manschappen die door familie en/of politie kunnen worden ingezet bij gecoördineerde zoekacties naar vermisten op het water en/of land. Door onze transparantie, expertise, kennis en gedrevenheid hebben wij een grote meerwaarde bij het zoeken naar vermisten.

Binnen 2 uur kan ons team al assistentie verlenen, waarbij we de planningsfase van een zoekplan opstellen via een bijzonder kaartsysteem en hiermee onze specialistische elementen kunnen gaan inzetten. Dit heeft al diverse keren geresulteerd in positieve oplossingen van Cases.

We zijn een landelijke organisatie met de 2 rayons Noord, Zuid. Ieder rayon heeft zijn eigen coördinatoren met daaronder een aantal teams en ieder team zijn eigen expertise. 

SAR Nederland is een volwassen organisatie welke nog steeds groeiende is en veel gebruik maakt van moderne technologieën om vermiste personen terug te vinden. Dit alles voorafgaand aan een zorgvuldige planning, briefing en communicatie intern en extern.