Informatie

VERMISSINGEN IN NEDERLAND!


Elk jaar worden zo'n 40.000 meldingen van vermissing gedaan. Negen van de tien mensen zijn binnen een paar dagen weer terecht. Die worden gevonden of keren zelf terug naar huis.

Bijna 20.000 vermissingen worden aangegeven door familie en vrienden. En 18.000 vermisten komen uit een 'instelling', dus bijvoorbeeld een verzorgingstehuis of de GGZ. Bij de overige vermissingen is niet precies duidelijk waar ze vandaan komen.

Van de mensen die niet binnen een paar dagen terug zijn, duikt een groot deel binnen drie weken weer op. Maar zo'n honderd mensen per jaar blijven langer dan een jaar vermist.

Jaarlijks ontvangt de politie in Nederland tussen de 30.000 en 40.000 meldingen van vermissingen, waarbij iets minder dan de helft afkomstig van instellingen. Veel vermissingen blijken relatief onschuldig van aard en de vermiste personen zijn in die gevallen snel weer terecht.

Maar er is elk jaar ook een groot aantal vermissingen waarbij veel meer aan de hand is, het weglopen van een jong meisje kan ertoe geleid hebben dat zij slachtoffer werd van gedwongen prostitutie, een vermiste puber kan onder invloed van drugs of alcohol dodelijk verongelukt zijn en soms blijkt dat de vermiste niet – zoals de partner beweert – vrijwillig verdween, maar door die partner om het leven is gebracht.

Bij het opsporen van een vermist persoon op basis van de hulpverlenerstaak van de politie is het uitgangspunt een onvrijwillige vermissing en/of een vermissing waarbij de vermiste een hoge mate van risico loopt. Bij opsporingsacties staat het belang van de vermiste voorop.

Behoort een vermiste tot een risicogroep, dan kan aangenomen worden dat hij een hogere mate van risico loopt. Bij een aantal urgente vermissingen zal er sprake zijn van een acuut dreigend levensgevaar.

Wat kun je doen bij een vermissing:

Doe zo snel mogelijk aangifte bij de politie. De politie zal u onder andere vragen om een recente kleurenfoto van de vermiste, een duidelijke omschrijving van kleding en uiterlijke kenmerken. Wanneer de vermiste voor het laatst gezien is en/of waar de vermiste voor het laatst had moeten zijn. Ook zal de politie vragen naar de omstandigheden die mogelijk spelen. Op basis van de gegevens die u verstrekt bij de aangifte, beslist de politie welke verdere acties nodig zijn en wanneer die plaatsvinden. Is er sprake van een noodsituatie die onmiddellijk actie van de politie vereist? Houd contact met familie en vrienden van de vermiste en blijf kijken op plaatsen waar de vermiste vaak kwam.

 

 • Blijf alert op mogelijke signalen van de vermiste, zoals afschriften van geldopnamen en rekeningen of plotseling opgezegde tijdschriften. Denk ook aan sociaal media. Plaatst de vermiste berichten? Geef dit direct door aan de politie.
 • Kijk of u de vermiste zelf kunt lokaliseren met de locatie-bepaling in bijvoorbeeld een telefoon.
 • Blijf zoveel mogelijk bekendheid geven aan de vermissing bij bekenden van de vermiste. Is de vermiste naar verloop van tijd nog niet terecht? Dan kan het zin hebben meer ruchtbaarheid te geven aan de vermissing. U kunt ook proberen de pers voor de vermissing te interesseren of een landelijke of lokale radio- of televisieomroep. Maar ook sociaal media kunt u inzetten. Denk dan wel goed na over de informatie die u wilt delen. Geef niet zomaar iemands gezondheid of psychische gesteldheid bloot op internet. Het risico hiervan is dat gevoelige informatie openbaar wordt en vindbaar is door toekomstige werkgevers en relaties. De richtlijnen voor persoonsgegevens delen, staan op de site van de
 • Wij adviseren om het vooral te houden bij een recente foto, een omschrijving van het uiterlijk en de kleding. Gegevens die niet leiden tot het herkennen van de vermiste en of het terugvinden zijn in principe overbodig en schaden daarmee dus ook overbodig de privacy van de vermiste.
 • Mocht de vermissing reeds op Politie.nl zijn geplaatst, dan kunt u op de poster middels een QR-code verwijzen naar de website.

Stuur het biljet ook naar instellingen, instanties en gelegenheden waar de vermiste mogelijk mee in contact kwam. Bijvoorbeeld tehuizen voor daklozen, als de mogelijkheid bestaat dat de vermiste een zwerversbestaan is gaan leiden. U moet daarbij wel een lijst bijhouden waar de posters hangen. Zodra de vermiste persoon is teruggevonden, moeten alle posters namelijk worden verwijderd

Wat te doen als mijn kind vermist is:

 

 • Blijf telefonisch bereikbaar. Zorg dat de politie niet alleen de gegevens over het vermiste kind heeft, maar ook beschikt over uw naam, adres en telefoonnummer.
 • Blijf kalm, vraag aanwezige familieleden, vrienden of buren u te helpen.
 • Wanneer een klein kind wordt vermist, zoek dan eerst op plaatsen waar het kind gevaar loopt, voor u gaat kijken op plaatsen waar het kind vermoedelijk geen gevaar loopt. Denk aan een vijver of zwembad, sloten of op straat of bij andere plaatsen. Houd er rekening mee dat kleine kinderen zich soms ergens verstoppen en dan in slaap vallen.
 • Kunt u aannemen dat uw kind niet direct risico’s loopt? Dan is het verstandig dat u eerst zelf probeert om uw kind te vinden. Lukt dit niet? Waarschuw dan alsnog de politie.
 • Schakel als het kan buurt-WhatsApp-groepen in.
 • Bekijk de kamer van het kind voor aanwijzingen, maar verstoor zo weinig mogelijk voor het geval de politie later de kamer wil onderzoeken.
 • Zorg dat de politie kan beschikken over een goed gelijkende foto van uw kind. Ervaring leert dat de schoolfoto niet de meest representatieve is van hoe het kind er doorgaans uit ziet. Voorstel is om foto’s van sociaal media accounts of van de telefoon van een familielid te verkrijgen.

 

Wat kun je als ouders doen om een vermissing te voorkomen:

Zorg dat uw kind weet wat het moet doen als het er even alleen voor staat, doordat het u uit het oog verloren is. Denk aan een drukke kermis of in het zwembad. Of als u in de file staat en niet op tijd op het schoolplein kan zijn. Als u daarover goede afspraken maakt met uw kind, dan weet u ook beter in te schatten waar uw kind kan zijn. En doordat uw kind weet wat het moet doen, zal het zich niet hulpeloos voelen en (mogelijk in paniek) rond gaan dwalen. Want dat maakt het moeilijker goed in te schatten waar u uw kind moet zoeken. Daarnaast is uw kind in zo een situatie kwetsbaarder.

Slachtofferhulp bij een vermissing:

Slachtofferhulp Nederlandis het centrale punt in Nederland waar achterblijvers en andere betrokkenen na melding bij de politie terecht kunnen voor informatie, tips, emotionele, praktische en juridische hulp. Bij langdurige vermissingen kunt u geconfronteerd worden met diverse problemen. Een daarvan is het ontstaan van financiële problemen in verband met doorlopende hypotheek of andere kosten. Deze kunnen vaak zonder toestemming van de vermiste niet stopgezet worden. U kunt bij Slachtofferhulp terecht voor informatie over alles rond vermissingen. Als er specialistische hulp gewenst is verwijzen zij u door voor passende hulp. De hulp van Slachtofferhulp Nederland is altijd gratis.

Voorzorgmaatregelen voor mantelzorgers:


 • Bij vermissing ontstaat vaak paniek, een aantal belangrijke zaken zijn dan niet snel te vinden. Dit veroorzaakt vertraging daar waar snel handelen nodig is.
 • Bepaal daarom vroegtijdig wie de contactpersoon zal zijn bij een vermissing en noteer de naam, adres en telefoonnummer op een centrale plek.
 • Zorg ervoor dat de client de gegeven van de contactpersoon bij zich heeft, via adreslabel of alarmkettinkje of armband.
 • Maak een recente foto en leg deze bij de centrale plek.
 • Informeer de omgeving over het gedrag van de client, zo zijn oren en ogen geopend bij een vermissing.
 • Inventariseer ook de vaste plekken van de client, ouderlijk huis, oude werk en begraafplaats en let op de favoriete plekken.
 • Er kan preventief al een melding worden gedaan bij de wijkagent, zo is er bij een werkelijke vermissing veel bekend en kan de politie vroegtijdig handelen.
 • Geef bij een werkelijke vermissing door dat het om iemand gaat in verwarde toestand/of iemand met dementie of andere beperking.
 • Wees niet bang om snel te bellen en let op het tijdstip van verdwijning en als iemand in de pyjama met min 10 gaat dwalen is er acute hulp nodig.
 • Vaak zoeken demente mensen hun vaste plekken van vroeger op, geeft dit meteen door aan de politie.
 • Geef vooral belangrijke medicatiegegevens door bij de melding.


Vooral voor ouderen en mensen met dementie lijkt een snelle berichtgeving zoals facebook, twitter, maar ook burgernet een positief effect te hebben.

Daarbij ook denkend aan een snel verspreid vermissingsbericht in een beperkt geografisch gebied, vanwege de veelal beperkte actieradius van deze groep vermisten.


Bij de regiopolitie is een meldingsplicht ingevoerd voor urgente vermissingen van vermiste demente ouderen, in dat geval worden deze vermissingen altijd als urgent aangemerkt en dient de politie meteen actie te ondernemen en snel een burgernetbericht te verzenden.


Politie Algemeen 0900 - 8844

Politie Opsporingstiplijn 0800 - 6070

Politie Anoniem 0800 - 7000

SAR Nederland  06-47959133