De inhoud op deze subpagina’s geeft aan wie we zijn en wat wij kunnen. We hanteren een aantal strikte protocollen, hebben kleding- en veiligheidsvoorschriften en zijn gebonden aan geheimhouding en gedragsregels. Daarnaast zijn we een transparante organisatie en daardoor ook in staat grote zoekacties te coördineren. Onze werkwijze is uniek, onze planningen subliem.

ONE TEAM, ONE MISSION

SAR NEDERLAND

SEARCH AND RESCUE

 

Onze organisatie wordt  niet  ondersteund door enige subsidie van het Rijk, Provincie of Gemeente en is dus afhankelijk van giften en sponsoring!

 

  • SARNederland is een multifunctionele professionele organisatie en beheerst de techniek om aan de hand van de juiste informatie, juiste communicatie en perfecte samenwerking, vermiste personen terug te kunnen vinden. Sar Nederland is dus een efficiënt middel die op professionele en gestructureerde wijze gebieden kan doorzoeken. Een professionele organisatie praat dan ook niet over een “Inzet” maar over een Zoekactie.
  • Onze teamleiders zijn getraind om tijdens zoekactie’s ook grote groepen vrijwilligers te kunnen coördineren en aan te kunnen sturen.
  • Onze ondersteuning bestaat uit getrainde en gedisciplineerde manschappen die door familie en/of politie kunnen worden ingezet bij gecoördineerde zoekacties naar vermisten op het water en/of land. Door onze transparantie, expertise, kennis en gedrevenheid hebben wij een grote meerwaarde bij het zoeken naar vermisten.
  • Binnen 2 uur kan ons team al assistentie verlenen, waarbij we de planningsfase van een zoekplan opstellen via een bijzonder kaartsysteem en hiermee onze specialistische elementen kunnen gaan inzetten. Dit heeft al diverse keren geresulteerd in positieve oplossingen van Cases.
  • We zijn een landelijke organisatie met de 2 rayons Noord en  Zuid. Ieder rayon heeft zijn eigen coördinatoren met daaronder een aantal teams en ieder team weer zijn eigen expertise.
  • SAR Nederland is een volwassen organisatie welke nog steeds groeiende is en veel gebruik maakt van moderne technologieën om vermiste personen terug te vinden