Pesten op school kan grote gevolgen hebben!!!

We willen opnieuw aandacht schenken aan “Pesten op School” door een nieuwsbericht over een jongen die deur aan deur ging voor vriendjes omdat hij op school elke dag gepest en getreiterd werd door klasgenoten. Daardoor werden we weer benaderd door ouders met kinderen die het erg moeilijk hebben op school.

We willen via dit bericht ouders/jongeren er alert op maken wat voor ernstige gevolgen dit kan hebben ………….

________

“De dood van de 13-jarige Franse jongen die zichzelf begin deze maand van het leven beroofde na langdurige pesterijen op school, blijft de gemoederen beroeren in Frankrijk. Franse media melden vandaag dat vier jonge pestverdachten in de zaak gerechtelijk worden vervolgd. En de moeder van Lucas nam vandaag tijdens een emotionele persconferentie het woord: “Ik vind het zo erg dat ik hem niet heb kunnen redden, dat niemand hem heeft kunnen redden”, zei ze. Ze vindt ook dat de school van haar kind meer had moeten doen.

De 13-jarige Lucas beroofde zich zaterdag 7 januari van het leven in zijn huis in Golbey, in de Vogezen. Toen Lucas net zijn 13e verjaardag had gevierd, vertelde hij aan zijn familie en vrienden dat hij homo was. Ook op school was dat geweten. Zijn geaardheid leidde tot zware pesterijen, aldus zijn familie. Hij werd elke dag geslagen, bespuugd en vernederd door klasgenoten”.

____________________

Wij worden regelmatig gevraagd om te assisteren bij de vermissing van een kind of jongere. Deze zijn dan heel plotseling verdwenen en laten de ouders in onmacht en veel verdriet achter.

Bij een aantal kinderen kom je er dan achter dat ze enorm gepest worden op school en dat dit een aanwijzing kan zijn van de verdwijning.

Omdat pesten vaak stiekem gebeurt en vervelend gedrag niet altijd meteen te duiden is als pesten, kan het signaleren ervan lastig zijn. Uitschelden of schoppen is gemakkelijker te signaleren dan buitensluiten of online pesten. Aan de sfeer in de klas is vaak duidelijk merkbaar dat er iets speelt.

Bijna 6 op de 10 kinderen in de leeftijd van 10 tot 13 jaar worden dagelijks of regelmatig gepest, dit met soms ernstig gevolg.

Slachtoffers gaan zichzelf door het pesten minder leuk vinden, vertrouwen hun leeftijdsgenoten niet en zijn bang om naar school te gaan. Die gevoelens kunnen leiden tot verder isolement, diepere depressie en nog meer pestgedrag van anderen. Het kan zelfs leiden tot gedachten over zelfmoord.

______

…….. Sam is een jongen van 13 jaar en heeft door een auto-ongeluk een lichte hersenbeschadiging opgelopen waardoor hij is gaan stotteren en een licht motorische beperking heeft. Sinds hij op de Hoge School zit wordt Sam gepest met zijn stotteren en met zijn lopen. Kinderen uit zijn klas roepen dat hij een debiel is en duwen en slaan hem. Zijn rugtas wordt regelmatig afgepakt en zijn boeken op de grond gegooid.

Sam wordt thuis steeds stiller en begint zich af te sluiten, zijn ouders vragen vaak hoe hij aan de schrammen en blauwe plekken komt, waarom zijn fiets weer kapot is, maar Sam zegt niets.

Op een dag wacht de groep jongens uit zijn klas hem na schooltijd op en wordt hij met groot gejubbel uitgekleed en door de poep gehaald. Sam moet in zijn blootje naar huis lopen en verstopt zich thuis huilend en helemaal overstuur in de schuur.

De volgende morgen gaat Sam zoals altijd naar school, hij geeft zijn moeder een kus en loopt dan de deur uit.

Helaas zal Sam nooit weer thuis komen ……………..

_______

Kinderen schamen zich vaak voor het pesten. Daarom vinden ze het moeilijk om er thuis en op school over te praten. Je kind zal het jou dus meestal niet zelf vertellen. Toch zijn er signalen waaraan je kunt merken dat er iets mis is.

Op school:

• mag niet meedoen bij spelletjes of wordt als laatste gekozen;

• schoolprestaties gaan achteruit;

• vermijdt de speelplaats/blijft dicht bij de leraar tijdens de pauze;

• ziet er ongelukkig, gestrest, depressief uit;

Thuis:

• klaagt over buikpijn, hoofdpijn;

• heeft misschien niet één goede vriend;

• bezittingen worden afgenomen of verstopt;

• wordt uitgelachen, onvriendelijk benaderd;

• komt thuis met kapotte fiets, kleren of boeken;

• heeft blauwe plekken, schrammen;

• neemt geen klasgenootjes mee;

• is bang om naar school te gaan;

• kiest een onlogische route van en naar school;

• slaapt onrustig en heeft nare dromen;

• vraagt en/of steelt geld van familie;

• wordt niet uitgenodigd voor feestjes;

• overspannen en gestrest op zondagavond;

Praat met je kind en onderneem actie om je kind te helpen.

Praat met iemand op de plek waar er gepest wordt. Als dit op school is bespreek het dan met de leerkracht of de vaste coördinator van het pestbeleid op school (dit kan de bijvoorbeeld de vertrouwenspersoon zijn). De school of bijvoorbeeld sportvereniging is ook verantwoordelijk voor het pestprobleem en kan de pester aanspreken. Bij cyberpesten kan je contact opnemen met bijvoorbeeld de beheerder van de website.

Geef je kinderen vaak complimenten. Dan krijgt je kind misschien wat meer het gevoel dat het de moeite waard is. Een kind met wat meer zelfvertrouwen staat wat steviger in de schoenen. Hierdoor kan het voor de pester minder aantrekkelijk worden om te gaan pesten.

Op scholen is momenteel aandacht voor een goed schoolklimaat en een interventie pakket om pesten tegen te gaan. Dit in samenwerking met een wijkagent.

Het interventiepakket:

Toezicht op het schoolplein

Disciplinerende methoden in de klas en op school training voor leerkrachten over pesten.

De vorming van teams van leerkrachten, leerlingen en eventueel schoolmaatschappelijk werkers, die samenwerken bij het begeleiden van kinderen die gepest worden en pesten.

Helaas is dit nog niet voldoende en is niet alleen het gepeste kind de dupe, maar ook de ouders die met veel verdriet en onmacht hun kind niet kunnen beschermen tegen de groep “pestkoppen” en vaak tegen dichte deuren aanlopen!

Ouders, let op de signalen als er aanwijzingen zijn dat je kind gepest wordt en trek aan de bel bij de wijkagent!

Wij van SAR Nederland willen scholen en leraren een Interventiepakket aanleveren dat vooral bestaat uit voorlichting aan klassen.

En we bieden kinderen/jongeren een cursus weerbaarheid aan!

Zijn er scholen die hier behoefte aan hebben, dan kunnen ze contact opnemen via:

info@sarnederland.nl

www.sarnederland.nl

Alarmnummer 0800 4444 112